Responsable del tractament

Denominació: ASSOCIACIÓ EL COR CANTA

Domicili social: C. Nàpols – Centre Cívic Ateneu El Poblet – 268, 08025 Barcelona

C.I.F.: G67259135

Finalitat del tractament

Generalment l’Usuari pot fer ús del Lloc Web sense facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, en certs casos pot haver de facilitar certes dades de caràcter personal (per exemple, per accedir als serveis), el tractament per part del Prestador serà prèviament consentit per l’Usuari. El Prestador ha pres les mesures necessàries per a procurar la confidencialitat de les dades personals facilitades per l’Usuari, segons el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

S’informa l’Usuari que les dades que pogués enviar al Prestador seran tractats, amb les finalitats de:

  1. gestionar les consultes, suggeriments, valoracions o qualsevol altra informació que l’usuari pogués fer arribar a través de l’adreça de correu electrònic o de el formulari de contacte que pogués estar habilitat a aquest efecte;
  2. acreditar que els Usuaris han acceptat les condicions d’ús i la present Política de Privadesa i qualssevol altres normes o reglamentacions aplicables a Prestador;
  3. dur a terme estudis estadístics de navegació, segons les preferències que manifestin els Usuaris en relació amb la instal·lació de cookies; i, (Iv) enviar-li informació promocional, per mitjans telemàtics, sobre continguts i productes del Prestador així com de terceres empreses patrocinadores i / o col·laboradores, si l’Usuari hagués donat el seu consentiment. En el cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions promocionals per part del Prestador, pot demanar la baixa del servei, utilitzant els enllaços facilitats referent a això en les comunicacions remeses pel Prestador o enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@elcorcanta.cat amb la referència «Baixa Newsletter».

Legitimació del tractament

Per a les finalitats anteriors la base jurídica del tractament de les dades personals serà, amb caràcter general, el consentiment de l’Usuari. No obstant això, el Prestador podrà tractar dades personals de l’Usuari amb una base jurídica diferent, segons les circumstàncies de cada cas.

Destinataris de cessions o transferències

El Prestador no porta a terme cap cessió ni comunicació de dades a tercers, llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari.

Comunicacions

Qualsevol comunicació enviada a través dels diferents formularis inserits en la web quedarà incorporada als sistemes d’informació del Prestador. A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament perquè elm Prestador realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

• L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals per qualsevol mitjà habilitat, informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i resta d’informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.

• Si l’Usuari ha consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, llavors el Prestador podrà enviar comunicacions per mitjans electrònics en què s’informarà l’usuari sobre les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i es proporcionarà més informació sobre productes i serveis del Prestador iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.

• La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Drets de les persones interessades

L’Usuari es podrà adreçar al Prestador per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, de portabilitat respecte de les dades personals. Per a això haurà d’enviar un escrit identificat amb la referencia «Ref. Protecció de Dades» en el què es concreti la sol·licitud corresponent a la següent adreça: info@elcorcanta.cat. L’Usuari té, igualment, el dret de formular una reclamació davant l’Autoritat de protecció de dades correspon